Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie

BLIŻEJ SIEBIE

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 6 lutego 2003 roku zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Stowarzyszeniowe Pomocowe w Zakrzewie BLIŻEJ SIEBIE. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym ludziom z ograniczoną sprawnością fizyczną, psychiczną bądź społeczną.

Cel ten może być realizowany przez:

Jesteśmy pierwszą na terenie gminy Mała Wieś organizacją tego typu. Dlatego też, choć większość członków stowarzyszenia związana jest ze strukturami pomocy społecznej, nie chcielibyśmy ograniczać swej działalności tylko do klientów pomocy społecznej. Chętnie włączymy się w realizację wszelkich inicjatyw, które będą zgodne z naszymi celami.

Nasza informacja skierowana jest do osób, które:

Od 2 lipca 2004 r Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym ludziom z ograniczoną sprawnością fizyczną, psychiczną, bądź społeczną.

Zachęcamy Państwa do przekazywania kwot 1% podatku dochodowego, które przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie BLIŻEJ SIEBIE

Nr konta 75 8213 1018 2002 0600 0703 0001
Bank Spółdzielczy Ciechanów, oddział Bodzanów

Zakrzewo 26
09-460 Mała Wieś
woj. mazowieckie